EKO - SZKOLENIA – ŚCIEŻKĄ DO SUKCESU

Wiele firm w Polsce z branży kin stoi przed wyzwaniem zmiany w zakresie prowadzenia działalności w sposób przyjazny środowisku. Można to uczynić tylko poprzez wyposażenie kadry zarządzającej i pracowników w nowoczesną wiedzę specjalistyczną i umiejętności wdrażania ekologicznych rozwiązań, tj.: wprowadzania w kinach rozwiązań ekologicznych, zarządzania środowiskowego, marketingu środowiskowego, budowania marki ekologicznej kin.

W ramach działań projektowych pracownicy i przedstawiciele kadry zarządzającej powiązanych ze sobą kin współpracujących z KINADS (mikroprzedsiębiorstwa), objęte projektem otrzymają wsparcie szkoleniowe i doradcze w zakresie wdrażania rozwiązań proekologicznych. Zostaną one zakończone przygotowanym dla każdej firmy Programem Wdrożenia Konkretnych Działań Proekologicznych. Program Wdrożenia zostanie oparty na merytorycznym przygotowaniu właścicieli i pracowników przedsiębiorstw (wiedza, umiejętności, postawy), które zdobędą na szkoleniu.

Projekt „Eko – szkolenia ścieżką do sukcesu” jest realizowany w partnerstwie z Eficom SA w ramach Priorytetu II „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących” Działania 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki” Poddziałania 2.1.1 „Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach”

Okres realizacji projektu: od 01.02.2014 r. do 31.03.2015 r. na terenie całej Polski.
Udział w projekcie był dofinansowany w 100% przez EFS oraz UE.

Jesteś zainteresowany?

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o przesłanie do biura projektu formularza zgłoszeniowego.
Dokument należy pobrać ze strony internetowej, wypełnić,
podpisać i przesłać droga pocztową, mailową (skan) bądź faksem.